Kylmedieredovisning

image_pdfimage_print

Kitchen Manager® hjälper alla ansvarig verksamhetsutövare att ha alla patter i ordning enligt gällande lagstiftning genom att förenkla redovisningsprocessen.

Kitchen Manager® skapar verksamhetens kyljournal som innehåller alla dokument som krävs englit

Enligt EU förordningar (Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft den 1 januari 2015, upphävdes den tidigare förordningen 842/2006) är alla företag som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) skyldig att kontrollera utrustning och rapportera in resultatet. Senast 31 mars ska rapporterna för föregående år vara hos miljöförvaltningen.

Du som är registrerad som operatör (ansvarig verksamhetsutövare) för att undvika sanktioner är skyldig att:

  • Se till så att din köldmedieutrustning blir kontrollerad inom fastställda kontrollintervaller av en certifierad kylentreprenör.
  • Årligen rapportera till miljöförvaltningen om ditt köldmedieinnehav och se till så att rapporten kommer in i tid (senast den 31 mars året efter ska rapporten vara inkommen till miljöförvaltningen).
  • Känna till och godkänna rapportens innehåll.
  • Se till så att utrustning som skrotas tas omhand på rätt sätt under kontrollerade former och att det redovisas i ett skrotningsintyg som ska skickas till miljöförvaltningen.
  • Underrätta miljöförvaltningen innan du installerar eller konverterar utrustning på 14 ton koldioxidekvivalenter (CO2e) eller mer.

Mer finns på:
https://tillstand.stockholm/tillstand-regler-och-tillsyn/lokal-och-fastigheter/koldmedier/

https://docplayer.se/17657545-Du-som-kylentreprenor-kontrollant-kan-infor-arsrapporteringen-lagga-in-alla-de-kontroller-som-gjorts-under-aret.html