Case Study: ett serviceföretag

image_pdfimage_print

Optimera arbetsflödet innebär skapande av mervärde och optimera inkomster.

Detta gör KMAPP© genom att minska kostnaderna och skapa fler arbetsmöjligheter.

Case Study: Serviceföretag med 10 anställda, varav 8 tekniker.

Hantering av ca 4000 felanmälan per år, varav ca 1000 kommer ifrån KMAPP©-anslutna kunder och resterande hanteras med hjälp av KMAPP©s verktyg för intern administration.

Kostnadsminskning

Pappersblankett försvinner 4 000 * 3 kr 12 000 kr
Expedition av felanmälan
(beräknad på ca 6 minuter @400 kt/tim. Gäller felanmälan som skulle ha kommit via telefon in inte MD Solution använde sig av KMAPP©)
1 000 * 70 kr 70 000 kr
Manuell upprättande av arbetsorder (allmänn info om kund, maskin, uppstått problem med maskin, m.m.) 3 000 * 3’
3000*3/60
* 400/timme
200 timmar
= 60 000 kr
Prissättning av utfört arbete samt reservdelar i arbetsordern 4 000 * 7’
4 000*7/60 =
*400/timme
466 timmar

= 186 400 kr

Summa årligt besparingar (tack vare minskade kostnader)   328 400 kr

 

Ökad arbetsmöjlighet

Eliminering av upprättande samt hantering av arbetsorder i pappersformat skapar mer arbetstid till:
·       Planering och av förebyggande periodiskt underhåll
·       Snabb och effektiv uppföljning av utfört arbetet tack vare KMAPP© databas och statistik.
3 000 * 3’
3 000*3/60
* 590/timme
88 500 kr

Hur mycket är ditt serviceföretag bered att betala för att minska kostnader på över 300 000 kr/år samt öka vinsten?