Kitchen Manager® Appen

KMAPP hjälper storköks ägare och förvaltaren digitalisera hanteringen av maskinparken och felanmälan.

Kitchen Manager är en ny överskådlig webbtjänst för storkök, kommunförvaltare, fastighetsförvaltare, enhetschef/köksansvarig, serviceföretag med inriktning på storkök.

Tryggt för serviceföretaget som lättare undviker att beställa fel reservdelar.

  • Undvik onödiga, dyra och tidskrävande förundersökning.
  • Total information över tidigare reparationer ges i servicehistoriken.
  • Underlättar vid ev. nyttjande och anspråk av garanti eller ny budgetering.